Ei lue til å glede sei til vinteren – eine Mütze zum sich auf den Winter freuen!

I magasinet ‚maskerader‘ nummer 20 fra DU STORE ALPAKKA fant jeg oppskriften til denne fine lua, men brukte Puno Nm. 2/2 i farge 1310 fra raumaull og svigermora mi er bare så glad!!! – Im Strikkheft ‚maskerader‘ Nr. 20 von DU STORE ALPAKKA fand ich diese tolle Mütze, anders als…

påskeefterhøst – osternachlese

selv om påske er for lengst forbi, har det blitt noen påske-deko-kamerater nå og noen ville sikkert gjerne flytte… auch wenn ostern längst geschichte ist, so sind doch noch so einige oster-deko-kameraden entstanden, von denen einige sicher gern umziehen…