Ei lue til å glede sei til vinteren – eine Mütze zum sich auf den Winter freuen!

I magasinet ‚maskerader‘ nummer 20 fra DU STORE ALPAKKA fant jeg oppskriften til denne fine lua, men brukte Puno Nm. 2/2 i farge 1310 fra raumaull og svigermora mi er bare så glad!!! – Im Strikkheft ‚maskerader‘ Nr. 20 von DU STORE ALPAKKA fand ich diese tolle Mütze, anders als…